☰ Menu Prawe Menu ☰
Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Wtorek 06.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nazwa dowolna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii, ul. ks. Z. Sajny 1, adres e-mail: publiczna@bibliotekagk.pl, numer telefonu: 508 677 581.
   
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adresem Administratora. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Tomasz Szwed.
   
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z działalnością biblioteki, tj: udostępniania materiałów bibliotecznych, statystyki, windykacji, upowszechniania czytelnictwa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług biblioteki.
   
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
   
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
   
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
   
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
   
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Wytworzył:
Udostępnił:
b a
(2018-03-28 13:38:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzemianowska Joanna
(2022-11-29 10:51:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 17822